Richtlijn urineweginfectie (uwi) (VOL)

De herziene richtlijn urineweginfecties van Verenso behelst een ingrijpende wijziging ten opzichte van de vorige versie. Dat was noodzakelijk om de praktijk meer in lijn te brengen met internationale ontwikkelingen en recente nieuwe inzichten. Deze workshop gaat in op de veranderingen die geboden zijn op het gebied van diagnostiek en behandeling, op de barrières voor de implementatie van de nieuwe richtlijn en op de onderzoeksvragen die nog beantwoord moeten worden.

Spreker

  • Prof. dr. Cees M.P.M. Hertogh, Hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg | Hoofd sectie ouderengeneeskunde en universitair netwerk ouderenzorg (UNO-VUmc) | Programmaleider Aging en Later Life (APH)

‹ Terug naar het overzicht