Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Stichting Vilans is gevestigd in Utrecht aan de Catharijnesingel 47. Vilans is het Nederlandse kenniscentrum voor de langdurige zorg. Vilans onderzoekt, adviseert en deelt kennis over de langdurige zorg. Vilans verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Vilans vindt de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website en congressen belangrijk. Daarom gaat Vilans zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op één van onze bijeenkomsten / congressen / nieuwsbrieven of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten en congressen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. Daarnaast verwerken wij uw gegevens voor het toezenden van nieuwsbrieven waar u zich voor aangemeld heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten/congressen en nieuwsbrieven zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • Voor nieuwsbrieven verwerken wij uw e-mail adres;
  • Om te bepalen of u tot de doelgroep van een bijeenkomst/congres behoort vragen wij naar uw functie en organisatie;
  • Bij bijeenkomsten/congressen gebruiken wij uw NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, e-mail adres en andere contactgegevens voor het maken van een naambadge en het eventueel vooraf opsturen van deze badge;
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgt kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.
  • Voor bijeenkomsten waarbij accreditatie is aangevraagd en/of is toegekend verwerken wij uw V&VN nummer en/of BIG-registratienummer.

De Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het organiseren van de bijeenkomsten en congressen (in het geval van het congres Veilig en schoon in de ouderenzorg zijn dit Vilans, RIVM en Ministerie van VWS). Voor het organiseren van deze congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft Vilans hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt. Daarnaast kan Vilans op basis van een gerechtelijk bevel of op grond van een wettelijke plicht uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Uw gegevens worden binnen Nederland verwerkt.
Voor de nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens uitsluitend gedeeld met de personen belast met het verzenden van de nieuwsbrief.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Voor de bijeenkomsten en eventueel vervolgbijeenkomsten zullen wij uw gegevens een half jaar na de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolgbijeenkomst wordt gepland. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd . Bij het aanmelden voor een bijeenkomst kan een andere bewaartermijn vermeld worden. Als het gaat om de nieuwsbrief kunt u zich altijd afmelden door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief ‘afmelden’. Indien u zich afmeldt worden uw gegevens voor die nieuwsbrief binnen 14 dagen verwijderd.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Vilans verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Vilans behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan privacy@vilans.n
Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Vilans omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze privacy officer via privacy@vilans.nl

Gebruik van cookies

Vilans maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Alles over het gebruik van cookies door Vilans kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Responsible disclosure beleid

Mocht u een kwetsbaarheid ontdekken in onze systemen help ons dan deze op te lossen. Voor het melden van kwetsbaarheden verwijzen wij u naar ons responsible disclosure beleid.

Wijzigingen

Vilans behoud zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. De meest actuele privacy statement is te vinden op www.vilans.nl
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vilans een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), en in nieuwsbrieven van Vilans.