Plenair

Tijdens de plenaire opening bespreken we de risico’s van antibioticaresistentie en gaan we in op de urgentie én het belang om antibioticaresistentie te blijven aanpakken. Ook bespreken we waarom het zo belangrijk is dat we dat samen doen. Sectoren, zorgorganisaties en zorgprofessionals kunnen veel van elkaar leren door met elkaar samen te werken. Met het congres ‘Samen sterk tegen antibioticaresistentie’ maken we daar een start mee!

Sprekers

Hans Oosterkamp, Dagvoorzitter

Hans Oosterkamp is adviseur bij een gerenommeerd adviesbureau en kenner van de Nederlandse gezondheidszorg. Hij is al vele jaren actief als dagvoorzitter, maar ambieert altijd meer te zijn dat. Betrokkenheid, verbinding, interactie, humor en energie zijn voor hem daarbij essentieel.

Theo van Uum, Directeur Langdurige Zorg VWS

Theo van Uum is sinds 2017 directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor was hij directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van VWS en vervulde hij onder andere de functie van directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid. Theo van Uum studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tessa Langveld, internist-infectioloog en promovendus RIVM

Tessa Langeveld is sinds oktober 2019 onderzoeker bij de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. Zij doet op dit moment onderzoek naar de impact van dragerschap van resistente bacteriën op zowel zorgverleners als cliënten in de thuiszorg, mantelzorg, huisartsenzorg en gehandicaptenzorg. Tessa Langeveld is opgeleid tot internist-infectioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Gijsbert van Herk, Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas

Gijsbert van Herk is sinds 2016 voorzitter Raad van Bestuur van Stichting Humanitas. Hiernaast is hij onder andere mede-initiatiefnemer en lid landelijke jury van de prijsvraag Who Cares, een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Hiervoorwas hij onder andere gemeentesecretaris van gemeente Breda.   

Paul Willems, Bestuurder Amerpoort

Paul Willems is sinds 2012 bestuurder van Amerpoort. Daarvoor werkte hij ruim 30 jaar in de GGZ. Naast zijn functie als bestuurder is Paul Willems onder andere vicevoorzitter van de Carante Groep, voorzitter van het dagelijks bestuur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU) en maakt hij deel uit van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).