Juist gebruik van antibiotica en spiegelinformatie: uitkomsten van het pilotonderzoek antibioticagebruik in verpleeghuizen (Ronde 1 = VOL)

Wat houdt ‘juist’ gebruik van antibiotica precies in en hoe bepaal je dat? Hoe kun je het huidige gebruik in een verpleeghuis in kaart brengen? Hoe kunnen professionals en beleidsmakers deze informatie benutten om juist gebruik te bevorderen? In deze workshop krijg je antwoord op deze vragen aan de hand van zes pilots in zes verpleeghuizen waar spiegelinformatie is gegenereerd en gebruikt om zicht te krijgen op (on)juist gebruik van antibiotica.

Je gaat naar huis met bruikbare inzichten en hopelijk ambitie en enthousiasme om deze in de praktijk toe te passen!

Sprekers

  • Berend Buys Ballot, RIVM
  • Romy Smith, RIVM

‹ Terug naar het overzicht