Onderzoek in het verpleeghuis: ANNA, PROGRESS en UPCARE studies van het Amsterdam UMC

Verpleeghuisbewoners zijn een bijzondere patiëntengroep in de zorg die vraagt om een gerichte benadering. Daarom is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de behandeling van patiënten in verpleeghuizen. In deze workshop geven onderzoekers toelichting op drie studies die nu gaande zijn in de verpleeghuissector. Ze gaan graag met je in discussie over vraagstukken waar ze tegen aanlopen.

De ANNA studie onderzoekt of de inzet van een beslishulp voor de behandeling van urineweginfecties leidt tot meer passend antibioticagebruik in verpleeghuizen.

De PROGRESS studie onderzoekt of een bloed sneltest kan helpen om urineweginfecties vast te stellen in verpleeghuizen.

De UPCARE studie onderzoekt of het gebruik van de CRP-sneltest bij lage luchtweginfecties het antibioticagebruik in verpleeghuizen vermindert.

Sprekers

  • Jeanine Rutten, aioto Amsterdam UMC, ANNA studie
  • Soemaja Hidad, onderzoeksassistente Amsterdam UMC, PROGRESS studie
  • Sacha Kuil, PhD-student Amsterdam UMC, PROGRESS studie
  • Tjarda Boere, PhD-student Amsterdam UMC, UPCARE studie

‹ Terug naar het overzicht