Aanmelden

Het is niet meer mogelijk je aan te melden voor het congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg. Wellicht tot ziens op één van onze volgende congressen.