Regionale risico’s in de zorg voor ouderen aanpakken samen met de regionale zorgnetwerken (VOL)

Welke risico’s zijn er op het gebied van antibioticaresistentie in de ouderen- en thuiszorg en hoe pakken we die problemen gezamenlijk aan? In deze workshop vragen we jouw actieve bijdrage om risico’s op het terrein van het voorkomen en verspreiden van antibioticaresistentie te analyseren en oplossingen te bedenken. Dit doen we aan de hand van reële risico’s in de thuis- en langdurige zorg die in de regio’s zijn geïdentificeerd.

Tijdens de workshop wisselen we ideeën uit over de aanpak van die risico’s en de rol die niet alleen jij, maar ook de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie daarin kunnen spelen. Verder word je geïnformeerd over de taken van de Regionale Zorgnetwerken, het risicoprofiel dat zij maken voor jouw regio en wat zij daarin kunnen betekenen.

‹ Terug naar het overzicht